Repair Café Hoeksche-Waard test

Privacy verklaring van deze website.

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die deze website verzamelt en verwerkt.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de eigenaar / beheerder van deze website.

Aangezien deze website alleen doelgegevens en geen bijzondere persoonsgegevens (zoals geboortedata, BSN of medische gegevens) verwerkt, is een toezichthoudend functionaris niet verplicht.

2. Verwerkte gegevens en hun doel

De website bezoekers

In het kader van de communicatie met de worden door deze bezoekers verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt om deze bezoekers ten dienst te zijn en voor de daarvoor noodzakelijke communicatie.

  1. voor- en achternaam
  2. adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres

3. Verwijdering en vragen / klachten

Via het e-mailadres (of contactpagina) van deze website kan een verzoek ingediend worden om de persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. De website beheerder zal het verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst van het verzoek, de aanvrager hierover informeren.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop deze website uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de eigenaar / beheerder van deze website.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan de eigenaar / beheerder via het contactformulier op deze website.

4. Publicatie/wijzigingen

Dit privacy beleid zal worden gepubliceerd op deze website en kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden eveneens via deze website bekend gemaakt.

Repair Café tandwiel